Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o začasni prepovedi izvajanja zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zasip S-D-12-A           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave           
Poslovnik Občinskega sveta občine Bled           
Oločba o ugotovitvi splošnega interesa za izvedbo projekta “VS” kanala na Bledu           
Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja           
Odlok o določitvi prostorov za sklepanje zakonske zveze           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Bled           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1995           
Odlok o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občinskega sveta občine Bled           
Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednja kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS v Občini Bled.           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995           
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje prometnega režima in obalnega reda na območju Bleda           
Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda           
Statut Občine Bled           
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota “U-B15”, območja “I.2. – Bled”           
Poročilo o izidu volitev župana občine Bled           
Statutarni sklep           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor