Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev članov krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja           
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje nove Občine Bled           
Sklep o spremembi sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični center Bled           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o razglasitvi Vile Ciklama za kulturni spomenik           
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Bled           
Program priprave prostorsko izvedbenega akta zazidalni načrt Mlino 1 na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda           
Program priprave prostorsko izvedbenega akta  ureditveni načrt Zgornje Gorje           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000  ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Pravilnik o priklenitvi posebnih tehničnih naprav – lisic           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o začasni prepovedi izvajanja zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju Sestavine prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju PPOB)           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor