Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o določitvi višine najemnin in zakupnin za zemljišča v lasti Občine Bled           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2004           
Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004           
Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo)           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1165/10, k.o. Želeče           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah št. 1199/2 in 1199/3, k.o. Želeče           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2003           
Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno–Polica ZN KO – S2           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Planske celote Bled           
Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN Bled           
Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o sredstvih za delo list in samostojnih članov Občinskega sveta občine Bled           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2003           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor