Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2011           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Bled na naslednjega kandidata           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjega kandidata z liste           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2011           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled           
Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled           
Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled           
Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1162/13 k.o. Želeče iz javne rabe           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Bled           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Bled           
Odlok o javnem podjetju Infrastruktura Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 (rebalans)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor