Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2012           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012           
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2012 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost           
Odlok o prevozih v cestnem prometu           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2011 – rebalans 1           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru           
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandidata           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor