Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2015           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno razbremenilno cesto na Bledu           
Sklep o izvzemu javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka           
Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka           
Sklep o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled - 1           
Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bled           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bled           
Poročilo o izidu rednih volitev svetov krajevnih skupnosti Občine Bled           
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje zazidalnega načrta BL S -24 MLINO           
Spremembe in dopolnitve obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04 in spremembe)           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih           
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor