Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2017 (dopolnjen predlog)           
Popravek Sklepa o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Bled           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled           
Odlok o prvih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda           
Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1           
Popravek in dopolnitev sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino           
Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o javnem redu in miru           
Odlok o plovbnem režimu po Blejskem jezeru           
Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015           
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino           
Popravek Odloka o občinskih taksah v Občini Bled           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-27 Seliše na Bledu           
Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled           
Odlok o občinskih taksah v Občini Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor