Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bled           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bled           
Poročilo o izidu rednih volitev svetov krajevnih skupnosti Občine Bled           
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled           
Ugotovitveni sklep           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – rebalans 1           
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2017           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območjE RE-6 (LIP Bled)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu           
Odlok o turistični taksi v Občini Bled           
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled           
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –4           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor