Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Černelavci Veščica, ki ga je pod številko ZN - 14/97 izdelal ARPS M. Sobota, d.o.o., Trg Zmage 8, Murska Sobota           
Odlok o preoštevilčenju hišnih številk stavb v naselju Černelavci - ulica Pušča           
Odlok o ureditvenem načrtu za območje dela naselja Černelavci - ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča)           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota           
Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1997           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska-sever v Murski Soboti            
Odlok o zazidalnem načrtu za podaljšek Kajuhove ulice v Murski Soboti           
Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Pečarovci v KS Mačkovci           
Sklep o razpisu dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (Agroservis, SCT)           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever           
Odlok o proračunu Mestne Občine Murska Sobota za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje           
Odlok o priznanjih Mestne občine Murska Sobota           
Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor