Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Markišavci           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 1999           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-april 1999           
Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1998           
Zapisnik Občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu posvetovalnega referenduma           
Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana občine           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah           
Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota           
Poročilo Volilne komisije KS Rakičan o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rakičan           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Rakičan           
Sklep o potrditvi začasne prodajne cene zemeljskega plina na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za razdelitev naselja Černelavci in za razdružitev KS Černelavci           
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota           
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor