Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2001           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2001           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci           
Poročilo Volilne komisije KS Nemčavci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci           
Poročilo Volilne komisije KS Bakovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o potrditvi prodajne cene zemeljskega plina na območju Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o neodplačanem prenosu lastninske pravic           
Sklep o dovolitvi vknjižbe lastninske pravice            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah, tangiranih za avtocesto           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice ob Bakovski cesti v Murski Soboti           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico           
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje gramoznice Krog           
Poročilo o izidu volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Černelavci na nadomestnih volitvah           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor