Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (Cestno podjetje in OMV)           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar - marec 2005           
Obvezna razlaga odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004           
Program priprave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (cestno podjetje in OMV)           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota 3. 10. 2004           
Pravilnik o tarifnem sistemu za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja           
Odlok o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja           
Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota           
Razpis nadomestnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota           
Popravek odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod – 2           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor