Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2006           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2006           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2006           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti           
Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Murska Sobota in Prostorskega reda Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota, zavoda za permanentno izobraževanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2005           
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje med Štegana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor