Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine blagajniškega maksimuma           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2007           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2007           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku           
Sprememba Statuta Mestne občine Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–marec 2007           
Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah dne 22. oktobra 2006           
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota           
Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za redne volitve v občinski svet, svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter župana Mestne občine Murska Sobota           
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor