Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2008           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2008           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo na območju Mestne občine Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur)           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2008           
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev na območju Mestne občine Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja            
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor