Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2009           
Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2009           
Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova           
Cenik storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova           
Sklep o uvrstitvi v.d. ravnatelja v plačni razred           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije           
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve poslancev v državni zbor           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko območje Černelavci vzhod           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)            
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor