Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik)           
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota           
Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 10. oktobra 2010           
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnost           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih           
Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan           
Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje za »vaškim domom« v Bakovcih           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu           
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010           
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota           
Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan           
Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor