Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota           
Odlok o denarni socialni pomoči v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota           
Obvezna razlaga Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2012           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2012           
Odlok o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo)           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov v Mestni občini Murska Sobota           
Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja           
Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor