Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2016           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE 5           
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Hofer ob Kroški ulici v Murski Soboti           
Sklep o financiranju zlatih štipendij za šolsko leto 2015/2016           
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2015           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5           
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor