Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2019           
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota           
Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota na volitvah dne 18. novembra 2018           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Murska Sobota           
Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota           
Pravila za izrabo časopisnega prostora v javnem glasilu »Soboške novine« za predstavitev kandidatov in kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2018           
Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota           
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota           
Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota           
Sklep o preklicu Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka           
Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska Sobota           
Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor