Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 1997           
Odlok o ravnanju s komunalnemu odpadki na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o priznanjih Občine Kanal ob Soči           
Odlok o grbu, zastavi, pečati in občinskem prazniku občine Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine, o sorazmernem deležu stroškov urejanja stavbnega zemljišča in o povprečni ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Kanal ob Soči           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj malega gospodarstva           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 1996           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 1997           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  v Občini Kanal ob Soči (objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic št. 25/96)           
Sklep o predlogu sprememb in sprememb urbanistične zasnove naselja Kanal in Urbanistične zasnove naselja Deskle            
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine kanal ob Soči za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal           
Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kanal ob Soči           
Odlok o organizaciji sistema zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter v primeru vojne na območju Občine Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor