Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2001           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2002           
Odlok o zimski službi v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu           
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu           
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v kanalu           
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2000           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2001           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči           
Sklep o razpisu za svetovalni referendum o odločanju o vprašanjih iz pristojnosti občine o vnosu dejavnosti sežiganja, sosežiganja ali pridelave odpadkov in nevarnih odpadkov v industrijskem kompleksu Salonit Anhovo d.d. v Anhovem v prostorske sestavine planskih aktov Občine Kanal ob Soči           
Sklep            
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2001           
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča V Občini Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor