Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2003           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine kanal ob Soči za leto 2003           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2002           
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana            
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na Območju Občine Kanal ob Soči           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti na območju občine Kanal ob Soči           
Pogoji organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in občinskih svetnikov za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest           
Sklep o določitvi stopnje varstva pred hrupom za območja vasi Krstenice, Morsko in Gorenje polje           
Sklep o tehničnem popravku prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Nova Gorica za območje Občine Kanal ob Soči           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2001           
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor