Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2003           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Statut občine Kanal ob Soči           
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za črpano hidroelektrarno Avče           
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče           
Sklep o popravku sklepa št. 465-01-1/2003 o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kanal ob Soči           
Pravilnik o štipendiranju           
Prostorska konferenca za predstavitev in obravnavo programa dopolnitev splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za območje tovarne Salonit Anhovo in vasi Anhovo           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče           
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine, o sorazmernem deležu stroškov urejanja stavbnega zemljišča in o povprečni ceni stavbnega zemljišča na območju občine Kanal ob Soči           
Odlok za izračun komunalnega prispevka na območju občine Kanal ob Soči           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2002           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2003           
Prostorska konferenca pred sprejetjem programa priprave za lokacijski načrt ČHE Avče           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine na območje Občine Kanal ob Soči           
Sklep o popravku Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor