Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kanal ob Soči za leto 2007           
Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na volitvah 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik za oddajo naročil male vrednosti           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči           
Razpis Rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o spremembi območja naselja Anhovo ter o ustanovitvi novih naselji Robidni Breg, Gorenje Polje, Močila, Goljevica, Ložice in Kamenca nad Ložicami           
Odlok o spremembi območja naselja Plave in ustanovitvi naselij Prilesje pri Plavah, Paljevo, Zagora in Zagomila           
Odlok o spremembi območja naselja Ajba in o ustanovitvi naselij Gorenje Nekovo in Dolenje Nekovo           
Program priprave Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Anhovo           
Spremembe statuta občine Kanal ob Soči           
Sklep o cenah najema grobnih polj v letu 2006           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kanal ob Soči za leto 2006           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor