Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči           
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Kanal ob Soči ter na turističnem območju Smaragdne poti           
Odlok o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011           
Tržni red tržnice v Kanalu           
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2011           
Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor