Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014            
Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči            
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči            
Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar-marec 2014            
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči            
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (OPN Kanal)            
Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, 1. sprememba in dopolnitev           
Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor