Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2015            
Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 5. oktobra 2014           
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1)           
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči            
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2014           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči            
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda           
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči            
Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena            
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor