Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016           
Predlog Sklepa o potrditvi Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu - II. branje           
Predlog Sklepa o potrditvi Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji - II. branje           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči           
Predlog Pravilnika o uporabi objektov v lasti Občine Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - I. branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči - prvo branje           
Predlog Sklepa o potrditvi Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči - drugo branje           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kanal ob Soči - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o uporabi objektov v lasti Občine Kanal ob Soči            
Predlog Sklepa o skupni vrednosti pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015           
Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriške lekarne           
Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči - 1. branje           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor