Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči - hitri postopek           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Statuta Občine Kanal ob Soči – II. branje           
Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Statuta Občine Kanal ob Soči – II. branje           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči           
Osnutek Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Statuta Občine Kanal ob Soči – I. branje           
Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – II. branje           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017           
Predlog Statuta Občine Kanal ob Soči – prvo branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« - II. branje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor