Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2002           
Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2002           
Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Križevci           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2002           
Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o varstvu vodnih virov Vučja vas, Bučečovci in Zasadi           
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci           
Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2001           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Križevci           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Križevci           
Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor