Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Statut Komunale Vitanje, d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju Vit-pro           
Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2002           
Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Vitan           
Odlok o kapitalskih, lastniških in organizacijskih spremembah v podjetju VIT-PRO d.o.o.           
Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2003           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Vitanje v letu 1998           
Odlok o ugotovitvi, kateri izvedbeni prostorski akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003           
Sklep           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor