Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2007           
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Cerkvenjak           
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2008           
Statutarni sklep o objavi splošnih aktov           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2007           
Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak           
Poročilo o rezultatih glasovanja ter izidu volitev za Občinski svet Občine Cerkvenjak           
Poročilo o rezultatih glasovanja in o izidu volitev za župana Občine Cerkvenjak           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Cerkvenjak           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2006           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno-obrtno cono Cerkvenjak v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo           
Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Cerkvenjak           
Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o načinu opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor