Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkvenjak           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2008           
Odlok o turistični taksi v Občini Cerkvenjak           
Pravilnik o sofinanciranju modernizacije in vzdrževanja odsekov cest do gospodinjstev na območju občine Cerkvenjak           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v občini Cerkvenjak           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2008           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2007           
Popravek poslovnika OS občine Cerkvenjak           
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Cerkvenjak           
Odlok o zaključnem računu občine Cerkvenjak za leto 2006           
Poslovnik Občinskega sveta občine Cerkvenjak           
Statut občine Cerkvenjak           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v občini Cerkvenjak           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v očini Cerkvenjak           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov občine Cerkvenjak           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno obrtno cono Cerkvenjak v občini Cerkvenjak           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Cerkvenjak           
Prostorska konferenca v občini Cerkvenjak           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor