Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2014           
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2013           
Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v občinski upravi občine Cerkvenjak in zaščiti prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak za leto 2013           
Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za l. 2013           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkvenjak           
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2012           
Zakjučni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2011           
Sklep o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor