Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče–Slivnica za leto 2011           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Hoče–Slivnica           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o imenovanjih v občini Hoče–Slivnica            
Ugotovitveni sklep           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hoče–Slivnica (izven območij Natura 2000)           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja počitniških objektov v k.o. Hočko Pohorje v Občini Hoče–Slivnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče–Slivnica v obdobju januar-marec 2011           
Poročilo O izidu volitev za župana občine Hoče–Slivnica o izidu volitev za župana občine Hoče–Slivnica           
Poročilo o izidu volitev za župana občine Hoče–Slivnica           
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti občine Hoče–Slivnica           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Hoče–Slivnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Hoče–Slivnica (izven območij natura 2000)           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja med Samovo ulico in ulico Ob Gozdu v k.o. Rogoza v občini Hoče–Slivnica           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor           
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra           
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor