Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog IV. rebalansa proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za botanični vrt Univerze v Mariboru - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo stanovanjske stavbe na območju Pivole - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče-Slivnica - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti - druga obravnava           
Predlog Pravilnika o štipendiranju perspektivnih športnikov v Občini Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Odloka o načinu sofinanciranja rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti - prva obravnava           
Predlog Letnega programa športa Občine Hoče-Slivnica za leto 2018           
Predlog Pravilnika o štipendiranju perspektivnih športnikov v Občini Hoče-Slivnica            
Predlog Odloka o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest in javnih poti - prva obravnava           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO 16 v k.o. Spodnje Hoče - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje športnega parka Rogoza (RO 07), v k.o. Rogoza - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018            
Predlog III. rebalansa proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče – Slivnica            
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 - druga obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja »Pod Planinko (k.o. Hočko Pohorje) - skrajšan postopek            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor