Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja HO16-2 v k.o. Spodnje Hoče           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Predlog III. Rebalansa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Statuta Občine Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Hoče-Slivnica - 1. obravnava           
Predlog II. Rebalansa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Hoče – Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica (uradno prečiščeno besedilo) - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2017 - skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hoče-Slivnica           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave - skrajšani postopek           
Predlog Rebalansa proračuna Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica - druga obravnava           
Predlog Odloka o poimenovanju nove ulice v naselju Spodnje Hoče v Občini Hoče-Slivnica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v k.o. Rogoza (parc. št. 410/2, 410/3, 412/4, vse k.o. Rogoza) - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kmetije Žigart - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Hoče-Slivnica - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanja narave - skrajšan postopek           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo stanovanjske stavbe na Slivniškem Pohorju - skrajšan postopek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor