Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2018           
Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada           
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci           
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Rogašovci za leto 2018           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci - 2. obravnava           
Predlog Statuta Občine Rogašovci - 2. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2017           
Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema - 2. obravnava           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci - 1. obravnava           
Predlog Statuta Občine Rogašovci - 1. obravnava           
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij           
Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema - 1. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor