Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o delni povrnitvi volilnih stroškov za redne volitve članov občinskega sveta in redne volitve župana v letu 2002 v Občini Žetale           
Odlok o režijskem obratu v Občini Žetale           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Žetale           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Žetale za leto 2002           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2001           
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Žetale           
Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor