Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2003           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2002           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2003           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ptuj           
Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Žetale           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v javni uporabi - javno dobro           
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Žetale           
Spremembe statuta Občine Žetale           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Žetale           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor