Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005           
Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki           
Sklep o spremembi sklepa o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Žetale           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žetale           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Žetale           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2003           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žetale           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovna šola Žetale           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2004           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor