Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2007           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2006           
Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006           
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006           
Sklep o imenovanju nadomestnega člana volilne komisije Občine Žetale           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale           
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2005           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2006           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale           
Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.,            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor