Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Žetale           
Sklep o določitvi vrednosti točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2008           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žetale           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2008           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale           
Letni program kulture Občine Žetale za leto 2008           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale           
Pravilnik o najemu prostora Prosvetne dvorane Žetale           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor