Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2010           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Žetale           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009 – rebalans II           
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale           
Odlok o plakatiranju v Občini Žetale           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Odlok o javnem redu v Občini Žetale           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žetale           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009           
Letni program kulture Občine Žetale za leto 2009           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2009           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Žetale, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2009           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor