Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2011           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žetale           
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žetale           
Odlok o rebalansu proračunu Občine Žetale za leto 2010           
Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta občine Žetale na volitvah 22.10.2006           
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na volitvah 10.10.2010           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v Občini Žetale           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Žetale v letu 2009           
Sklep o potrditvi novelacije 1 občinskega programa varnosti Občine Žetale           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žetale           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žetale           
Statut občine Žetale           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale           
Lokalni program za kulturo za obdobje 2010–2013           
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2010           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2010           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor