Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar–marec 2012           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o potrditvi cen programov za OŠ Žetale - enota vrtec           
Sklep o izvaljanju prostorsko izvedbenega akta           
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Žetale           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale           
Pravilnik o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Žetale v letu 2010           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2011           
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2011           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žetale           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žetale           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žetale           
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Žetale           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Popravek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/10)            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor