Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v obdobju januar - marec 2015           
Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 05. 10. 2014           
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 05.10.2014           
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2014 (Rebalans 1)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2014 (Rebalans 1)           
Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Žetale           
Lokalni program za kulturo za obdobje 2014-2017           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje v javnih vrtcih           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Žetale v letu 2013            
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2014            
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Žetale           
Letni program za kulturo za obdobje 2014-2017           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2014           
Zaključni račun Občine Žetale           
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo           
Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem Občine Žetale           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2014            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor