Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019           
Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018           
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2018 (Rebalans 2)           
Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žetale           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Žetale           
Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov           
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje v javnih vrtcih           
Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Žetale           
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žetale v letu 2017           
Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žetale           
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov           
Letni program športa v Občini Žetale za leto 2018           
Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2018           
Obvezna razlaga tretjega odstavka 94. člena, 60. člena in Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žetale           
Sklep o prenosu nepremičnin           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor