Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poslovnik Občinskega sveta občine Škofja Loka           
Poročilo glasovanja na delnem referendumu dne 3. 11. 1995 za uvedbo samoprispevka za asfaltiranje lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije–Rupe, Koprivnik, Garaža–Podčrt in Podosojnice ter rekonstrukcije na cesti Vrhovc–križišče in v Kočo           
Sklep o uvedbi delnega referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije–Rupe, Koprivnik, Garaža–Podčrt in Podosojnice ter rekonstrukcije na cesti Vrhovc–križišče in v Kočo           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka           
Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka           
Sklep o razpisu delnega referenduma za sofinanciranje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh in krajevnih cest Kašenije–Rupe, Koprivnik, Garaža–Podčrt in Podosojnice, ter za rekonstrukcijo krajevnih cest Vrhovc–križišče in v Kočo           
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v delu KS Zminec, naselje Breznica in Gabrovo, ki je bil dne 18. 6. 1995           
Sklep o uvedbi samoprispevka za del KS Zminec, naselje Breznica in Gabrovo           
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1995           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o funkcionarjih, ki nepoklicno opravljajo funkcijo           
Statut Občine Škofja Loka           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1995           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Škofja Loka           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka           
Odlok o zaključnem računu občine Škofja Loka za leto 1994           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor